Om försäkringsförmedlingen
Alla försäkringar som distribueras av oss omfattas av Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.
 
Kvalificerat ägarinnehav
Örnen har inte ett kvalificerat ägarinnehav i något försäkringsföretag. Inget försäkringsföretag eller moderbolag till ett försäkringsföretag har ett kvalificerat ägarinnehav i Örnen.
 
Registrering, tillstånd och tillsyn
Örnen Försäkringsförmedling AB, org.nr. 559166-9287 (”Örnen”) står under Finansinspektionens tillsyn och är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Registreringen hos Finansinspektionen avser samtliga försäkringsklasser och försäkringsgrupper inom skadeförsäkring. I Finansinspektionens företagsregister är de rådgivare som är anställda av Örnen upptagna. Finansinspektionen ska på begäran upplysa dig som kund om en anställd har rätt att distribuera försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkringar, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. Gällande Örnens marknadsföring följer bolaget svensk lag och står under Konsumentverkets tillsyn.
 
För vidare information rörande tillsyn samt information om och kontroll av Örnens behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel; 08-408 980 00, E-post: finansinspektionen(@)fi.se, www.fi.se
 
För vidare information rörande Örnens registrering kan Bolagsverket kontaktas: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Tel: 0771-670 670, E-post: bolagsverket@)bolagsverket.se, www.bolagsverket.se.
 
För vidare information rörande tillsyn av Örnens marknadsföring kan Konsumentverket kontaktas: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, Tel; 0771–42 33 00, E-post: konsumentverket(@)konsumentverket.se, www.konsumentverket.se.
 
Ansvarsförsäkring
Örnen innehar en ansvarsförsäkring hos försäkringsgivaren Argo Global SE via Nordeuropa Försäkring. Adress: Box 56044, Karlavägen 53, 10217 Stockholm. Telefonnummer 08-6645100. E-post: info(@)nordeuropa.se,  www.nordeuropa.se
 
Krav riktade mot Örnen kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från Örnen. Ett sådant krav skall riktas till Nordic Loss Adjusting AB: 08-411 11 60, E-post: info(@)nlaab.com. www.nlaab.com.
 
Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till EUR 1 250 618. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest EUR 2 501 236.
 
I det fall du som kund frångår de rekommendationer som Örnen gett, inte lämnar fullständiga uppgifter eller oriktiga uppgifter har Örnen inget ansvar.
 
Klagomål
Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta och få ditt ärende prövat utan kostnad via mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., eller via post enligt adress under Kontaktinformation. Förfarandet för hantering av anmälda klagomål som inkommer till Örnen är effektiv och handläggningstiden för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut skriftligen. Om du inte är nöjd med Örnens beslut kan du begära förnyad prövning av ditt ärende. Klagomålsansvarig hos Örnen är Besiana Grbeshi.
 
 
 
 
Örnen Försäkringsförmedling hjälper dig hela vägen.
Kontakta oss om du behöver hjälp eller funderar över något.